Üye Başvuru Süreci

Tüzel kişi üye başvuruları için firmanızın imza yetkilisi tarafından doldurulmuş üye başvuru formunu aşağıdaki belgelerle beraber derneğimize gönderebilirsiniz:

  • Firmanızı derneğimizde temsil edecek Üye Adayının firmanız tarafından “Temsilci Üye” olarak atanması yazısı
  • Temsilci Üye Adayının nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Faaliyet belgesi
  • İmza sirkülleri

Dernek Tüzüğümüz, Tüzel Kişi Üye Başvuru Formu ve Temsilci Üye Atama Yazısı örneğini aşağıdaki linklere tıklayarak indirebilirsiniz:

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Genel Galvanizciler Derneği GALDER

Tel: 0 (216) 445 71 21
Fax : 0 (216) 445 74 10
E-posta : info@galder.org.tr
Adres : İçmeler Mah. Aydınlı Yolu Cad. Kardelen Apt. No: 10 K: 6 D: 24 Tuzla İstanbul